7 Ocak 2009 Çarşamba

FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞLERİNİN CEZA YAZABİLECEĞİ TRAFİK İHLALLERİ

Merhaba,
Fahri trafik müfettişleri tüm Türkiye'de görev yapmaktadır. Gece yarısı bile kırmızı ışıkta geçerseniz bir fahri trafik müfettişine yakalanma riskiniz çok yüksektir. Ankara ili, Fahri Trafik Müfettişleri sayısının en fazla olduğu ildir. Büro hizmetleri de dahil olmak üzere Ankara'da 1200 trafik polisi görev başındadır. Bu sayıya karşılık Ankara'da 3500 Fahri Trafik Müfettişi vardır. Trafikteki hatalı bir hareketiniz Trafik Polisi ve Fahri Trafik Müfettişleri tarafından tespit edilebilir. Fahri Trafik Müfettişleri görevlerini yaparken hüviyetlerini açıklamaz. Tespitini bir form aracılığı ile Trafiğe bildirir. Trafik ceza ihbarnamesi de kural ihlal eden araç sahibinin adresine posta ile yollanır.
Fahri Trafik Müfettişleri Türkiye'nin her yerinde görevini yapar. Örneğin  Ankara ili Fahri Trafik Müfettişi Kars'a gittiğinde orada da görevini yapar. 
Trafik kurallarına uymak can ve mal güvenliğiniz açısından çok önemlidir. Aşağıdaki listede Fahri Trafik Müfettşlerinin ceza yazabilecekleri trafik ihlallerinin listesini veriyorum. Listedeki kuralları ihlal etmemenizi diler, sevgi ve saygılarmı sunarım.
Trafikte kazaya ve cezai işleme uğramamanız dileklerimle,
Mehmet Hamurkâroğlu


FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞLERİNİN CEZA YAZABİLECEĞİ MADDELER;

 

 1. 46/2-b Şerit değiştirmeden önce gireceği şeritte seyreden araçların geçişini beklememek.
 2. 46/2-c Trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmek.
 3. 46/2-d Gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli işgal etmek.
 4. 46/2-e Motosiklet, otomobil, kamyonet ve otobüs dışındaki araçların dönme ve geçme dışında en sağ şeridi izlememeleri.
 5. 47/1-b Işıklı trafik işaretlerinden kırmızı renkli olanına ve sesli işaretlere uymamak.
 6. 47/1.c Trafik işaret levha, cihaz ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymamak.
 7. 52/1-d Kol ve gurup halinde araç kullanırken diğer araçların güvenle girebilecekleri bir açıklık bırakmamak.
 8. 53/1-a Sağa dönüş kurallarına riayet etmemek.
 9. 53/1-b Sola dönüş kurallarına riayet etmemek.
 10. 53/1-c Dönel kavşaklarda dönüş kurallarına riayet etmemek.
 11. 53/1-d Dönel kavşaklarda geriye dönüş kurallarına riayet etmemek.
 12. 54/1-a Geçme kurallarına riayet etmemek.
 13. 54/1-b Geçmenin yasak olduğu yerlerden geçmek.
 14. 55 Geçilen araçların geçilmekte iken kurallara uymaması.
 15. 56/1-a Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak.
 16. 56/1-b İki yönlü trafiğin kullanıldığı taşıt yollarında geçişi zorlaştıran durumlarda ve dağlık ve dik yokuşlu yollarda karşılaşma hallerinde geçişi zorlaştırmak.
 17. 56/1-c Önde giden bir aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlememek.
 18. 56/1-e Trafik işareti bulunmayan dar yollardaki karşılaşmalarda geçiş kolaylığı sağlamamak.
 19. 57/1-a Kavşaklara yaklaşırken yavaşlamamak ve geçiş hakkı olan araçların önce geçmesine imkan vermemek.
 20. 57/1-b Trafik zabıtası, trafik işaret levhası veya ışıklı trafik cihazları bulunmayan kavşaklarda geçiş hakkına riayet etmemek.
 21. 57/1-c Kontrolsüz kavşaklarda motorsuz araç sürücülerinin motorlu araçlara, motorlu araçlardan soldakinin sağdan gelen araca geçiş hakkı vermemesi.
 22. 57/1-d Işıklı trafik cihazları izin verse bile trafik akışını engelleyecek bir durum olduğu hallerde kavşağa girmek.
 23. 57/1-e Kavşaklarda gereksiz olarak duraklamak, yavaşlamak, taşıttan inmek veya araçların motorunu durdurmak.
 24. 57/1-f Aksine bir işaret bulunmayan kavşaklarda ray üzerinde hareket eden taşıtlara ilk geçiş hakkını vermemek.
 25. 58 İndirme ve bindirme kurallarına riayet etmemek
 26. 59 Yerleşim birimleri dışındaki karayolunda zorunlu haller dışında duraklama ve park etme kural ve yasaklarına riayet etmemek.
 27. 60 Taşıt yolu üzerinde ve duraklamanın yasak olduğu yerlerde ve hallerde duraklama yapmak.
 28. 61/1-a Duraklamanın yasak olduğu yerlerde,
 29. 61/1-b Park etmenin trafik işaretleri ile yasaklandığı yerlerde,
 30. 61/1-c Geçiş yolları önünde veya üzerinde,
 31. 61/1-d Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden beş metrelik mesafe içerisinde,
 32. 61/1-e Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara iki yönden onbeş metrelik mesafe içinde,
 33. 61/1-f Üç veya daha fazla ayrı taşıt yolu olan karayolunda ortadaki taşıt yolunda,
 34. 61/1-g Kurallara uygun şekilde park etmiş araçların çıkmasına engel olacak yerlerde
 35. 61/1-h Geçiş üstünlüğü olan araçların giriş ve çıkışının yapıldığının belirlendiği işaret levhasından onbeş metre içinde,
 36. 61/1- ı İşaret levhalarında park etme izni verilen süre veya zamanının dışında,
 37. 61/1-j Kamunun faydalandığı ve yönetmelikte belirtilen yerlerin giriş ve çıkış kapılarının her iki yönde beş metrelik mesafe içinde,
 38. 61/1-k Park için yer ayrılmamış veya trafik işaretleri ile belirtilmemiş alt geçit, üst geçit ve köprüler üzerinde veya bunlara on metrelik mesafe içinde,
 39. 61/1-l Park etmek için tespit edilen süre ve şekli dışında,
 40. 61/1-m Belirli kişi kurum ve kuruluşlara ait araçlara, yönetmelikteki esaslara göre ayrılmış ve bir işaret levhası ile belirlenmiş park yerlerinde,
 41. 61/1-n Ayrıca yönetmelikte belirtilen haller dışında yaya yollarında,
 42. 61/1-o Özürlülerin araçları için ayrılmış park yerlerinde,
 43. 64/1-a/1 Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hallerde uzağı gösteren ışıkları yakmamak.
 44. 64/1-a/2 Geceleri, yerleşim birimleri dışında karayollarındaki karşılaşmalarda, bir aracı takip ederken, bir aracı geçerken, yan yana gelinceye kadar ve yerleşim birimleri içinde, gündüzleri ise görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzeri havalarda yakını gösteren ışıkları yakmamak.
 45. 64/1-a/3 Kuyruk ışıklarını, uzağı ve yakını gösteren ışıklar ile birlikte kullanmamak.
 46. 64/1-b/1 Sis ışıklarını sisli, karlı ve sağanak yağmurlu havalar dışında diğer farlarla birlikte yakmak.
 47. 64/1-b/2 Dönüş ışıklarını geç anlamında kullanmak.
 48. 64/1-b/3 Karşılaşmalarda ışıkları söndürmek.
 49. 64/1-b/4 Öndeki aracı geçişlerde uyarı için kısa süre dışında uzağı gösteren ışıkları devamlı süratle yakmak.
 50. 64/1-b/5 Yönetmelikte belirtilen esaslara aykırı olarak ışık takmak ve kullanmak.
 51. 64/1-b/6 Sadece park lambaları ile seyir etmek.
 52. 65/1-a Taşıma sınırı üzerinde yolcu almak.
 53. 65/1-f Gabari dışı yük yüklemek ve yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirmek. (Bu maddenin sadece yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirmek kısmından yazabileceklerdir.)
 54. 65/1-g Yüklü karayoluna değecek, düşecek, dökülecek, saçılacak,sızacak,kayacak ve gürültü çıkaracak şekilde yüklemek.
 55. 65/1-h Yükü, karayoluna değecek, düşecek, dökülecek, saçılacak, sızacak ve akacak, kayacak, gürültü çıkaracak şekilde yüklemek.
 56. 65/1-h Yükü, her çeşit yolda ve yolun her eğiminde dengeyi bozacak, yoldaki bir şeye takılacak sivri çıkıntılar hasıl edecek şekilde yüklemek
 57. 65/1-ı Aracı, sürücünün görüşüne engel olacak, sürme güvenliğini bozacak ve tescil plakaları, ayırım işaretleri, dur ve dönüş ışıkları ile yansıtıcıları örtecek şekilde yüklemek.
 58. 65/1-j Gerekli şartlar ve tedbirler yerine getirilmeden araç çekmek.
 59. 66 Bisiklet, motorlu bisiklet ve motosikletleri kurallara uymadan sürmek.
 60. 67 Sürücülerin, park yapmış taşıtlar arasında çıkarken, duraklarken veya park yaparken, sağa ve sola dönerken trafik kural ve yasaklarına uymaması.
 61. 72 Ses,müzik görüntü ve haberleşme cihazlarının şartlarına uygun olmadan araçlarda bulundurmak ve kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak..
 62. 73 Araçları, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca kullanmak, araçlardan bir şey atmak ve dökmek, seyir halindeyken telefonla görüşmek
 63. 74 Yaya ve okul geçitlerinde aracı yavaşlatmamak, geçitlerden geçmek isteyenlere ilk geçiş hakkını vermemek
 64. 75 Okul taşıtlarının DUR işaretlerini yakmaları halinde diğer araç sürücülerinin araçlarını durdurmamaları, okul taşıtı sürücülerinin DUR işaretlerini öğrencilerin binme ve inmeleri sırasında yakmamaları veya gereksiz yere yakmaları.
 65. 76 Demiryolu geçitlerinde, geçidin durumuna uygun olmayan hızla geçmek, ışıklı veya sesli DUR işaretine riayet etmemek, bariyer varken geçide gitmek, kontrolsüz geçiş yapmak.
 66. 77/1-b Taşıt yolu üzerinde bulunan özel işaret taşıyan gözleri görmeyen kişilere gerekli yardımı yapmamak, yol vermemek, gerekiyorsa durmamak.
 67. 77/1-c Bir yetkili veya görevli yönetimindeki yürüyüş kolları arasından geçmek.
 68. 78/1-a Otomobil ve minibüs cinsi taşıtlarda emniyet kemeri bulundurmamak veya kullanmamak.
 69. 78/1-b Motosikletlerde sürücülerin koruma başlığı ve koruma gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı bulundurmaması ve kullanmaması.
 70. 81/1-a Kaza mahallinde durmamak ve trafik güvenliği için gerekli tedbirleri almamak.