7 Ocak 2009 Çarşamba

İLETİŞİM

İletişim, karşılıklı bilgi alışverişi amacına yönelik bütün etkinliklerdir. İletişim ile en az iki katılımcının, en az bir yönde bilgi geçişi temeline dayanır. Belirli mesajlar kodlanarak bir kanal aracılığı ile bir kaynaktan bir hedefe/ alıcıya aktarılması sürecidir.

Tek yönlü ve çift yönlü olmak üzere iletişimi  2 ‘ ye ayırabiliriz.

Tek yönlü iletişim:

·      Tek noktadan çok noktaya. Hemen hemen bütün klasik basın yayın organları.

·      Tek noktadan tek noktaya. Mektup, e-posta vs.

Çift yönlü iletişim:

·      Tek noktadan tek noktaya. Klasik telefon görüşmesi.

·      Çok noktadan çok noktaya. Bir açık oturum.

 

Bir iletinin öğeleri kısaca:

·      Gönderici: İletiyi hazırlayan ve gönderen kişidir.

·      Alıcı: İletinin gönderildiği kişidir.

·      İleti: Gönderilmek istenen bilgi, düşünce, duygu ve benzerlerinin kanal aracılığı ile şifrelenmesidir. Şifreleme genelde dildir. Türkçe, İngilizce vs.

·      Kanal: İletinin göndericiden alıcıya ulaştığı yol, araç.

 

Günlük hayatımıza girerek hepimiz tarafından vazgeçilmez bir ileti aracı olan e- posta  – Elektronik Posta- :

Elektronik posta,( kısaltılmışı e-posta, İngilizcesi e-mail) kullanıcıların sayısal ortamda yazdıkları ve birbirlerine gönderdikleri iletilere verilen addır. İnternetin en eski ve halen en vazgeçilmez iletişim araçlarından birisidir. E-posta, fiziksel, alışılagelmiş posta alımı ya da gönderilmesinin elektronik olanı ve internet üzerinden gerçekleştirilen, düşük maliyetli ve hızlı halidir. İnternetin ilk hizmetlerinden birisidir.

 

Bir e-postanın yapısı:

·      Gönderen ya da Kimden (From)- İletiyi gönderenin adresi.

·      Alıcı ya da Kime (To)-İletiyi alanın adresi ve adı yer alır. İletinin kime yollandığını gösterir. E-posta adresinin arasına boşluk bırakmadan ”,” virgül koyarak birden fazla kişiye yollamak mümkündür. Eğer adresiniz gözükmüyorsa, BBC ile gizlenmiş olabilir.

·      Konu (Subject) – İletiyi özetleyen başlık, genelde daha sonradan hatırlamakta ve e-postaları ayırmakta yardımcı olur. Etik olarak yazılması önerilir.

·      Tarih (Date)

·      E-Posta bedeni (Body)- İletinin kendisi ve gönderenin imzası yer alır.

·      Karbon Kopya “KK” (CC, Carbon Copy)- Aslen gönderilen kişiye ek olarak iletinin başka alıcılara gönderilmesini sağlar. İleti bu kişilere doğrudan hitap etmemektedir. İleti bu kişileri bilgilendirmek amacıyla yollanmıştır.

·      Gizli Karbon Kopya “KK” GKK” (BCC, Blind Carbon Copy) – Kapalı karbon kopya olarak da bilinir.Buraya yazılan adresler iletide gözükmez. Etik olarak birçok kişiye gönderilen gayri resmi iletiler için bu alanın kullanılması uygun düşer. Bu tür adres gizleme yığın iletiye karşı da koruma sağlar.

·      Cevaplama (Reply) – Belli bir adresten gelen e-postayı cevaplamak amacı ile kullanılır.

·      Herkesi cevapla (Reply All) – Cevaplanan iletiyi, gelen e- postanın To: ve CC: kısmında yazılmış olan tüm adreslere yollamak için kullanılır. En çok suistimal edilen fonksiyonlardan birisidir.Genelde tüm adresler açık olarak ve gereksiz adreslere gider. Bilgisayara giren virüslerin kullanıldığı mekanizmalardandır.

·      Yönlendirme (Forward , Fwd) – Gelen bir e-postanın bir başka adrese yönlendirilmesini sağlar.

·      Ek ( Attachment) – Yazıya ek olarak yollanan dosyalardır. Ses, resim, video, yazı dosyaları vs. Virüslerin yayılma yollarından birisidir. Bilinmeyen dosya eklerinin açılması önerilmez.

 

ü    Yazışmaların e-posta ile yapılmasıyla:

ü    Kâğıt kullanımında ve tonerlerde tasarruf sağlanmaktadır.

ü    Faks zinciri, telefon zincirindeki kopmalar ve yanlış anlaşılmalar ortadan kalkmaktadır.

ü    Personel tasarrufu sağlanmaktadır.

ü    İletiler giderken kaybolma, ulaşmama tehlikesi ortadan kalkmaktadır.

ü    Pul, zarf, telefon gibi masraflardan tasarruf sağlanmaktadır.

 

YIĞIN İLETİ - SPAM:

İstenmeyen elektronik iletilere verilen addır.

SPAM e-postaların ciddi bir çoğunluğunun içerdiği yasalara aykırı içerik, pornografi, yasadışı online kumar servisleri, piramit satışlar, hemen zengin olma vaatleri ile aldatıcı ticari eylemler, bireylerin psikolojisini olumsuz yönde etkilemektedir.

Özellikle toplumun küçük yaştaki mensuplarının Internet’in olumlu özelliklerinden ziyade, zararlı yönleri ile tanışmasına sebep olurlar.

 

Yığın iletiler genellikle aşağıdaki karakteristik özellikleri sergiler:

 

·        Birden fazla alıcıya aynı içerik ile gönderilir.

·        Çoğunlukla alıcıya hiçbir şey ifade etmezler.

·        Çirkin ya da yasadışı içerikle gelirler ya da onlara yönlendirirler.

·        İçerikleri yalan ya da yanıltıcı olurlar.

·        Mesajın başlık bilgileri tahrip edilmiş olur.

·        Dolayısıyla geriye dönük izleme hayli zor olur.

·        Alıcıların bu dağıtımdan ileti almak istemediklerini belirtebilecekleri geçerli / fonksiyonel bir adres sunmazlar.

·        Elde edilmesi ve kullanılması kişilik haklarına tecavüz niteliği taşıyan içeriklere sahip olurlar ya da bu yolla toplanan bilgiyi, kitleyi kategorize etmek için kullanırlar.  

 

Yığın ileti örnekleri:

·        Zincir e-postalar. Çok kişinin birbirine forward ettiği e-postalardır.

·        İlaç/kozmetik Ürünler.

·        İllegal içerik / Pornografi.

·        Hemen zengin ol / Evinden para kazan yöntemleri

·        Virüs uyarıları.

·        Firma ve ürün karalama.